Najbliższe dni wolne:

16.06. 2022 r.Boże Ciało

17-18.06.2022 r. dni wolne decyzją dyrektora szkoły.