.

 Nieobecności nauczyciela:

 

Jaskółka Paweł- ( audycje muzyczne) -13 stycznia 2022 r.( czwartek)