Rada Rodziców zwraca się z uprzejmą prośbą o uregulowanie wpłat na Radę Rodziców za rok szkolny 2019/2020.Wpłaty należy dokonać na konto Rady Rodziców -SM I st. w Łącku w BS w Łącku nr konta 75880500090043931830000010 jako tytuł wpłaty należy podać nazwisko i imię ucznia  oraz klasę.