Szkoła Muzyczna I stopnia w Łącku

ogłasza

WPISY

do klasy pierwszej

na rok szkolny

2018/2019

w następujących specjalnościach instrumentalnych:

fortepian, skrzypce, flet, klarnet, saksofon, trąbka, puzon, tuba,sakshorn, perkusja, gitara, akordeon,

w każdą środę od dnia 4.04 do 30.05 2018 r.
w godz. od 17.00-19.00

przyszłych kandydatów do szkoły przesłuchiwać będzie Komisja badań uzdolnień

Termin składania podań upływa z dniem

30 maja 2018 r.