Warunki rekrutacji do Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku

Cykl 4-letni i cykl 6-letni

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Muzycznej I st. w Łącku powinni
w pierwszej kolejności zgłosić się na Komisję Badania Uzdolnień.

Komisja Badania Uzdolnień

której celem jest wstępne badanie uzdolnień kandydatów do kształcenia

w Szkole Muzycznej I st. pracować będzie w środy w następujących terminach:

3.04, 10.04, 17.04, 24.04, 8.05,15.05, 22.05, 29.05,

w godz. 17.00.-19.00.

Uczniowie, którzy kwalifikują się do kształcenia muzycznego kierowani będą na przesłuchania wstępne.

Przesłuchania wstępne do Szkoły Muzycznej I st. odbędą się

8 czerwca 2019 r. od godz. 9.00

Harmonogram przesłuchań będzie dostępny na stronie internetowej
oraz na tablicy ogłoszeń szkoły.

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie do szkoły.
  2. Kwestionariusz osobowy.
  3. Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do kształcenia kandydata w szkole muzycznej ( wszyscy) w przypadku instrumentów dętych dodatkowo zaświadczenie powinno zawierać sformułowanie „ na instrumentach dętych”.

Wzory dokumentów dostępne są na stronie www.smlacko.pl w zakładce aktualności- rekrutacja-dokumenty do pobrania oraz w sekretariacie szkoły.

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 29.05.2019 r.

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00-19.00.

tel.18 4446053.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Łącku

ogłasza

WPISY

do klasy pierwszej

na rok szkolny

2019/2020

w następujących specjalnościach instrumentalnych:

fortepian, skrzypce, flet, klarnet, saksofon, trąbka, puzon, tuba, sakshorn, perkusja, gitara, akordeon,wiolonczela

w każdą środę od dnia 3.04 do 29.05 2019 r.
w godz. od 17.00-19.00

przyszłych kandydatów do szkoły przesłuchiwać będzie

Komisja badań uzdolnień

Termin składania podań upływa z dniem

29 maja 2019 r.