Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,    przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawieszenie zajęć obejmuje okres:

od dnia 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. 

Zajęcia w tym okresie są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.