Ograniczenie funkcjonowania szkół


-Zmiana Rozporządzenia

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 18 lutego 2021 r.do 28 lutego 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół artystycznych, które polega na realizowaniu zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.