Zarządzenie nr 2/2021

z dnia 18 stycznia 2021

Dyrektora Szkoły Muzycznej I st. w Łącku

Podstawa prawna:

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawy

z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r w sprawie organizacji roku szkolnego zarządza się:

Dnia 25 stycznia 2021 r. w sali remizy OSP w Łącku o godz. 11.00 odbędzie się Zebranie Rady Pedagogicznej.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                   Dyrektor Szkoły Muzycznej I st. w Łącku

                                                                                                   dr hab. Stanisław Strączek