II Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Dętych-Sosnowiec


II Konkurs Instrumentów Dętych Drewnianych jest ogólnopolską imprezą dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia.

Główne cele konkursu to

· promowanie umiejętności artystycznych uczniów oraz gry na instrumentach dętych

· wyłonienie wybitnie uzdolnionej młodzieży

· wymiana poglądów i doświadczeń między pedagogami – doskonalenie nauczycieli

· nawiązanie współpracy między szkołami

Uczniowie szkół muzycznych I st. występowali w dwóch grupach:

1. Grupa I klasy : I – III cyklu sześcioletniego oraz I - II cyklu czteroletniego

2. Grupa II klasy : IV – VI cyklu sześcioletniego oraz III - IV cyklu czteroletniego

Na tym konkursie naszą szkołę reprezentowało dwóch uczniów z klasy saksofonu pana Tomasza Skiby. Łukasz Kozyra który został laureatem konkursu oraz Mateusz Więcławek. Serdecznie im gratulujemy.