Dyrektor Szkoły Muzycznej I st. w Łącku

dr hab. Stanisław Strączek

dr hab.Stanisław Strączek
 

Dr hab. Stanisław Strączek-Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie.Od roku 1994 r.-II Kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.W roku 2000 dokonał przewodu I stopnia-doktoratu na Wydziale Kompozycji Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie uzyskując tytuł doktora sztuki. Za swoje wybitne zasługi w dziedzinie rozwoju kultury muzycznej został wyróżniony wieloma odznaczeniami m in.Złotym Krzyżem Zasługi. W 2013 r. został odznaczony najwyższym medalem za zasługi w dziedzinie kultury - Gloria Artis. W roku 2015 uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W 2007 roku założył Szkołę Muzyczną I stopnia w Łącku gdzie pełni funkcję dyrektora.