Sekcja Przedmiotów Teoretycznych:


kształcenie słuchu:

Agata Stojewska

mgr Agata Stojewska

audycje muzyczne,kształcenie słuchu:

mgr Paweł Jaskółka

mgr Paweł Jaskółka

rytmika,  kształcenie słuchu, chór:

mgr Marzena Pikuła

mgr Marzena Pikuła

rytmika, kształcenie słuchu:

Gałysa Aneta

mgr Aneta Gałysa

kształcenie słuchu, orkiestra:

lic.Krzysztof Madziar

mgr Krzysztof Madziar