Jubileusz 10-lecia Szkoły Muzycznej I st. w Łącku

Jubileusz 001

Jubileusz 002

Jubileusz 003