Pasowanie klas pierwszych-15 październik 2014 r.


Dnia 15 października 2014 r. w Sali Remizy OSP w Łącku odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych. Pierwszoklasiści ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku  są  już pełnoprawnymi uczniami. To był wyjątkowy dzień bo były aż dwa powody do świętowania: ,uczczenie Dnia Edukacji Narodowej oraz Pasowanie Pierwszoklasistów na Uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku. Na wstępie głos zabrał przewodniczący Rady Rodziców Roman Potoniec witając wszystkich przybyłych gości oraz składając nauczycielom życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły dr Stanisław Strączek-krótkim przemówieniem przybliżył zebranym dane o uczniach oraz pracującej kadrze. Potem popis dali nam nasi najmłodsi uczniowie, których przygotowała pani Marzena Pikuła. Wystąpili min. Brzeźny Michał i Paula Aleksander wykonali piosenkę „Stokrotka”, Krzysztof Stańko zaśpiewał „Dżungla”. Bartosz Błachut zagrał na klarnecie piosenkę „Żyje się raz”.”Czerwone jabłuszko” wykonała Maria Sawina i Karolina Wąchała. Nie zabrało też jesiennego akcentu.”Jesienny kujawiaczek” to utwór wykonany przez Olgę Stachoń. Na ludowo bawili nas Plechta Eryk i Wiktor Chwast. Klasa I młodzieżowa wykonała Hymn państwowy” Jeszcze Polska nie zginęła” oraz „ Rotę” Marii Konopnickiej. Swym występem udowodnili, że potrafią pracować, śpiewać, tańczyć. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie. Po odczytaniu jego treści uczniowie  złożyli przysięgę - obiecali uczyć się pilnie, być grzecznymi, szanować dobre imię szkoły, być dobrym Polakiem. Po uroczystości uczniowie otrzymali dyplomy, legitymacje szkolne nie zabrakło też słodyczy. Wszyscy otrzymali zielone koszulki  z napisem Szkoła Muzyczna I stopnia w Łącku, na prawym rękawku widniał zaś instrument na którym  uczą się grać.