Decyzją Dyrektora Szkoły Muzycznej I st. w Łącku-dzień 31 października 2020 r.( sobota)  jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych