Zajęć z panią Cecylią Wojdyło nie będzie od dnia 4.03.2019-8.03.2019 r.

Zajęć z panem Piotrem Hnatkiewiczem nie będzie od 7.03.2019 r.-12.03.2019 r.