Ogłoszenie

W dniach 7.03-17.03  zajęć z panią Agatą Stojewską
nie będzie.Zajęcia rozpoczną się 18.03 wg planu. 

 

Klasy VI dz. i IV md. będą mieć zajęcia z kształcenia słuchu do dnia 14.03 w soboty od 12.15. wg podziału utworzonego na zajęciach organizacyjnych  przez p. M Pikułę:

grupa A-12.15-13.00

grupa B-13.00-13.45

grupa C-13.45-14.30

grupa D-14.30-15.15

 

W dniach 29.02-7.03.( sobota-sobota) zajęć z panem  

Piotrem Hnatkiewiczem nie będzie.