Ogłoszenie

Dnia 12 i 15 października
 zajęć z panią Marzeną Pikułą

nie będzie.