2019 20 TYGODNIOWY PODZIA GODZIN NAUCZYCIELI SEKCJI PRZEDMIOTW TEORETYCZNYCH 3