Łącko TYGODNIOWY PODZIAŁ GODZIN NAUCZYCIELI SEKCJI PRZEDMIOTÓW TEORETYCZNYCH 3.pdf