TYGODNIOWY PODZIAŁ GODZIN NAUCZYCIELI SEKCJI PRZEDMIOTÓW TEORETYCZNYCH 2020 21 poprawiony 3