Składka całoroczna na Radę Rodziców w roku szkolnym 2024/2025 wynosi: 200 zł jeden uczeń, 150 zł drugi uczeń z rodziny ,100 zł trzeci uczeń z rodziny. Wpłaty należy dokonać ( I półrocze,II półrocze) na konto Rady Rodziców -SM I st. w Łącku w BS w Łącku
nr konta 75880500090043931830000010- jako tytuł wpłaty należy podać nazwisko i imię ucznia, klasa oraz półrocze za jakie opłacana jest składka.

                                                                                                                              Rada Rodziców