Szkoła Muzyczna I stopnia w Łącku

ogłasza

WPISY

do klasy pierwszej

na rok szkolny

2021/2022

w następujących specjalnościach instrumentalnych:

fortepian, skrzypce, flet, klarnet, saksofon, trąbka, puzon, tuba,sakshorn, perkusja, gitara, akordeon,wiolonczela

 

w każdą środę od dnia 14.04 do 26.05 2021 r.
w godz. od 16.00-18.00

przyszłych kandydatów do szkoły przesłuchiwać będzie

Komisja badań uzdolnień

Termin składania podań upływa z dniem

10 czerwca 2021 r.