Klauzula informacyjna ogólna

dla rodziców, uczniów, pracowników Szkoły Muzycznej I st. w Łącku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się uczniów i rodziców Szkoły Muzycznej I st. w Łącku że:

1) Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Szkołę Muzyczną I st. w Łącku danych osobowych uczniów, rodziców i pracowników jest dyrektor Szkoły Muzycznej I st. w Łącku Adres: Szkoła Muzyczna I st. w Łącku, 33-390 Łącko ul. Strażacka 23 a.

tel. 18 444 60 53.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Dane osobowe klientów przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań jednostki - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1,2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Pozyskane od rodziców, uczniów, pracowników dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5) Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,

6) Rodzice, uczniowie, pracownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Rodzice, uczniowie, pracownicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8) Podanie danych osobowych wynikających wprost z przepisów jest obligatoryjne.

W przypadku, gdy w danych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. Rodzice, uczniowie, pracownicy zostaną o tym fakcie poinformowani.

Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

P