Warunki rekrutacji do Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku

Cykl 4-letni i cykl 6-letni

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Muzycznej I st. w Łącku powinni
w pierwszej kolejności zgłosić się na Komisję Badania Uzdolnień.

Komisja Badania Uzdolnień

której celem jest wstępne badanie uzdolnień kandydatów do kształcenia

w Szkole Muzycznej I st.w Łącku

pracować będzie w środy w następujących terminach:

14.04, 21.04, 28.04, 05.05, 12.05,19.05, 26.05.

w godz. 16.00.-18.00.

Uczniowie, którzy kwalifikują się do kształcenia muzycznego kierowani będą na przesłuchania wstępne.

O terminie przesłuchań wstępnych do Szkoły Muzycznej I st. będziemy informować telefonicznie

Harmonogram przesłuchań będzie dostępny na stronie internetowej
oraz na tablicy ogłoszeń szkoły.

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie do szkoły.
  2. Kwestionariusz osobowy.
  3. Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do kształcenia kandydata w szkole muzycznej ( wszyscy) w przypadku instrumentów dętych dodatkowo zaświadczenie powinno zawierać sformułowanie „ na instrumentach dętych”.

Wzory dokumentów dostępne są na stronie www.smlacko.pl w zakładce aktualności- dokumenty do pobrania oraz w sekretariacie szkoły.

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2021r.

Kontakt z sekretariatem szkoły: 18 4446053.