Spotkanie z prof.  Marcinem Trzęsiokiem

konsultacje z prof. Trzesiokiem 001

konsultacje z prof. Trzesiokiem 002

konsultacje z prof. Trzesiokiem 003

Audycje plakat A3

Dokładnie w Dniu Kobiet jubileuszowego roku 2017, do Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku przybył niecodzienny gość – dr hab. Marcin Trzęsiok, profesor Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, zaproszony przez  dyrektora naszej szkoły. Profesor spotkał się z nauczycielami teorii i przeprowadził dwie lekcje otwarte audycji muzycznych z najstarszymi klasami. Były to pierwsze w naszej szkole lekcje otwarte z zakresu przedmiotów teoretycznych, przeprowadzone przez wykładowcę wyższej uczelni muzycznej.

Lekcje otwarte przybliżyły uczniom zarówno muzykę dawną jak i muzykę XX wieku. Tematem lekcji klas V dziecięcej i III młodzieżowej, Co mówi nam dziś muzyka dawna? Echa przeszłości w muzyce i wykonawstwie XX i XXI wieku profesor zestawił ze sobą dwa muzyczne światy, wskazując jednocześnie na ich dopełniające się znaczenia. O dochodzeniu do sensu muzyki nowej mówił także profesor  w lekcji dla klas dyplomowych: Czy muzyka XX wieku coś znaczy? O poszukiwaniu sensu języków muzyki nowej. Jednocześnie podczas lekcji prowadzony był drugi dialog: pomiędzy mistrzem i uczniami naszej szkoły, efektem którego były ciekawe pomysły interpretacyjne.

Podczas spotkania profesora z nauczycielami poruszone zostały przez obecnych niektóre kwestie związane z bieżącą dydaktyką muzyczną. Profesor przedstawił najnowsze metodologie pracy z uczniami, dotyczącymi tak kształcenia słuchu muzycznego u dzieci i młodzieży szkolnej, jak i analizy i interpretacji utworów muzycznych, z którymi stykają się młodzi adepci sztuki muzycznej.

Już dzień później, podczas pierwszych regularnych lekcji audycji muzycznych wiedza i umiejętności przekazane uczniom przez profesora została użyta, a uczniowie wykazali się nad wyraz zręcznym jej wykorzystaniem w praktyce, co stwierdza piszący te słowa. Stąd serdeczne podziękowania, jakie za przekazaną wiedzę i doświadczenie, składają Profesorowi dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie naszej szkoły.

Paweł Jaskółka